Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Empirisk, gjorts och beräkningstekniker belysa mekanismerna genom vilka fungicider kompromiss bihälsa
 
Click here for the English version

Empirisk, gjorts och beräkningstekniker belysa mekanismerna genom vilka fungicider kompromiss bihälsa

Article DOI: 10.3791/54631
October 9th, 2017

Chapters

Summary October 9th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mikrobiell konsortier inom bumble bee bikupor berika och bevara pollen för bee larver. Detta manuskript med nästa generations sekvensering, tillsammans med laboratorium och fältbaserade experiment, och beskriver protokoll som används för att testa hypotesen att fungicid rester förändra pollen microbiom, och kolonin demografi, vilket slutligen leder till kolonin förlust.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter