Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Reaksjonskinetikk og forbrenning Dynamics of jeg
 
Click here for the English version

Reaksjonskinetikk og forbrenning Dynamics of jeg

Article doi: 10.3791/54661
November 7th, 2016

Summary November 7th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En protokoll for å måle flammehastigheter på en reaktiv blanding bestående av tetraiodine nonoxide (I 4 O 9) og aluminium (Al) er presentert. Fremgangsmåte for oppløsning av reaksjonskinetikken ved hjelp av differensiell scanning-kalorimetri (DSC) er også presentert. Det ble funnet at jeg 4 O 9 er 150% mer reaktive enn andre jod (V) oksyder.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter