Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Integrerte Kompenserende Responses i Human Model of Blødning
 
Click here for the English version

Integrerte Kompenserende Responses i Human Model of Blødning

Article DOI: 10.3791/54737
November 20th, 2016

Chapters

Summary November 20th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hensikten med denne protokollen er å demonstrere teknikker for å måle kompenserende responser til redusert sentrale blodvolum ved å bruke lavere kropps negativt trykk som en ikke-invasiv eksperimentell modell for menneskelig blødning som kan brukes til å kvantifisere den totale integrering av kompenserende mekanismer i blodvolum underskudd i mennesker .

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter