Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Ham Petrol Su ağırladı Kesirler Kimyasal Analiz TIMS-FT-ICR MS kullanma dökülmelerini
 
Click here for the English version

Ham Petrol Su ağırladı Kesirler Kimyasal Analiz TIMS-FT-ICR MS kullanma dökülmelerini

Article DOI: 10.3791/55352-v 08:17 min March 3rd, 2017
March 3rd, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ham petrolün düşük enerjili su ağırladı fraksiyon (LEWAF) zamanla, bu kompleks bir karışımı kimyasal dönüşümler uğrar, çünkü analiz etmek zor bir sistemdir. Bu protokol, LEWAF numunenin hazırlanması için ve tuzağa iyon Hareketlilik Spektroskopisi-FT-ICR MS ile Foto-irradiyasyon ve kimyasal analizi için yöntemleri açıklar.

Tags

Çevre Bilimleri Sayı 121 ham petrol okyanusta ham petrol oksijenlenme su-ağırladı fraksiyonlar tuzağa iyon hareketlilik spektrometresi FT-ICR MS foto-ışınlama
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter