Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Plastik Peletlerden Organochlorine Pestisitlerin Çıkarılması ve Plastik Tipi Analizi
 
Click here for the English version

Plastik Peletlerden Organochlorine Pestisitlerin Çıkarılması ve Plastik Tipi Analizi

Article doi: 10.3791/55531
July 1st, 2017

Summary July 1st, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mikroplastlar, öngörülemeyen etkileri olan potansiyel olarak toksik organik kirleticilerin vektörü gibi davranır. Bu protokol, plastik topaklara adsorbe edilen organochlorine böcek ilacı düzeylerini değerlendirmek ve polimer kimyasal yapısını belirlemek için alternatif bir metodoloji anlatmaktadır. Odaklı, basınçlı sıvı özütleme ve zayıflatılmış toplam yansıma Fourier dönüşümü kızıl ötesi spektroskopisi üzerine odaklanmaktadır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter