Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Mätning och kartläggning mönster jorderosion och nedfall kopplad till jord karbonat koncentrationer Under jordbrukets förvaltning
 
Click here for the English version

Mätning och kartläggning mönster jorderosion och nedfall kopplad till jord karbonat koncentrationer Under jordbrukets förvaltning

Article DOI: 10.3791/56064 08:09 min
September 12th, 2017

Chapters

Summary September 12th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Rumsliga mönster jorderosion och nedfall kan härledas från marken höjdskillnader mappas på lämpliga tidssteg. Sådana förändringar i höjd är relaterade till förändringar i ytnära mark karbonater. Repeterbara metoderna för fält- och laboratorieaktiviteter mätningar av dessa kvantiteter och data analysmetoder beskrivs här.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter