Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Måling og kortlægning mønstre af jorderosion og Deposition relateret til jordbunden karbonat koncentrationer Under landbrugsdrift
 
Click here for the English version

Måling og kortlægning mønstre af jorderosion og Deposition relateret til jordbunden karbonat koncentrationer Under landbrugsdrift

Article doi: 10.3791/56064
September 12th, 2017

Summary September 12th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Rumlige mønstre af jorderosion og deposition kan udledes af forskelle i jorden elevation kortlagt på passende gang intervaller. Sådanne ændringer i elevation er relateret til ændringer i nær overfladen jord karbonater. Repeterbare metoderne til feltet og laboratorium målinger af disse mængder og data analysemetoder, der er beskrevet her.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter