Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Reversibel kylning-inducerad avaktiveringar att studera kortikala bidrag till hinder minne i vandrande katt
 
Click here for the English version

Reversibel kylning-inducerad avaktiveringar att studera kortikala bidrag till hinder minne i vandrande katt

Article DOI: 10.3791/56196
December 11th, 2017

Chapters

Summary December 11th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Komplexa rörelsemönster i naturalistiska miljöer som kräver noggrann samordning av benen innebär regioner av parietala cortex. Följande protokoll beskriver användningen av reversibel kylning-inducerad avaktivering att demonstrera rollen av parietala område 5 i minne-guidad hinder skatteundandragande i walking katt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter