Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Förfaranden av laboratoriet gasning för skadedjursbekämpning med kväveoxid Gas
 

Förfaranden av laboratoriet gasning för skadedjursbekämpning med kväveoxid Gas

Article doi: 10.3791/56309
November 24th, 2017

Summary November 24th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta dokument beskriver kväveoxid (NO) gasning protokoll för postharvest skadedjursbekämpning. Gasning chambers spolas med kväve (N2) att upprätta ultralåga Syreförhållandena före nej injiceras. I slutet spolas chambers med N2 att späda nr före exponera produkter till omgivande luft för att förhindra exponering för nr2.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter