Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Online transkraniell magnetisk stimulering protokoll för mätning av kortikal fysiologi är associerad med svar hämning
 

Online transkraniell magnetisk stimulering protokoll för mätning av kortikal fysiologi är associerad med svar hämning

Article doi: 10.3791/56789
February 8th, 2018 Usage Statistics

Summary February 8th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en experimentell förfarande för att kvantifiera retbarhet och hämning av primära motoriska cortex under ett motoriskt svar hämning uppgift genom att använda transkraniell magnetisk stimulering under loppet av en stoppa signalen uppgift.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter