Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Samtidiga inspelningar av kortikala lokala fältet potentialer, elektrokardiogram, Elektromyogram och andas rytm från en fritt rörliga råtta
 
Click here for the English version

Samtidiga inspelningar av kortikala lokala fältet potentialer, elektrokardiogram, Elektromyogram och andas rytm från en fritt rörliga råtta

Article DOI: 10.3791/56980 10:07 min
April 2nd, 2018

Chapters

Summary April 2nd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna studie införs en metod för samtidig inspelning av lokala fältet potentialer i hjärnan, elektrokardiogram, electromyograms, och andas signaler på en fritt rörliga råtta. Denna teknik, som minskar experimentella kostnaderna och förenklar analysen av data, kommer att bidra till förståelse av samspelet mellan hjärnan och perifera organ.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter