Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Yardımcısı - aerodinamik, planlama radyasyon tam radyoterapi tedavi planlama sistemi otomatik
 
Click here for the English version

Yardımcısı - aerodinamik, planlama radyasyon tam radyoterapi tedavi planlama sistemi otomatik

Article DOI: 10.3791/57411
April 11th, 2018

Chapters

Summary April 11th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Radyasyon tedavisi bir tedavi planı oluşturması ve kalite güvencesi (QA) teslim bir hastaya önce birden çok uzmanlar gerektirir bir son derece karmaşık kanser tedavi yöntemidir. Bu iletişim kuralı radyasyon planlama Yardımcısı (yüksek kaliteli radyasyon tedavi planları oluşturmak için RPA), tam otomatik bir sistem kullanımını açıklar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter