Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Icke-invasiv, High-throughput bestämning av sömn varaktighet hos gnagare
 

Icke-invasiv, High-throughput bestämning av sömn varaktighet hos gnagare

Article doi: 10.3791/57420
April 18th, 2018 Usage Statistics

Summary April 18th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en hög genomströmning metod att mäta sömn genom activity based home-bur övervakning. Denna metod erbjuder fördelar jämfört med traditionella EEG-baserade metoder. Det är väl validerade för bestämning av totala sömn varaktighet och kan vara ett kraftfullt verktyg för att övervaka sömn i djurmodeller av mänskliga sjukdomar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter