Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Eye Tracking tijdens visueel ligt taalbegrip
 
Click here for the English version

Eye Tracking tijdens visueel ligt taalbegrip: Flexibiliteit en beperkingen blootleggen visuele Context-effecten

Article DOI: 10.3791/57694-v
November 30th, 2018

Chapters

Summary November 30th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Het huidige artikel bespreekt een eye-tracking-methode voor studies over taalbegrip. Voor het verkrijgen van betrouwbare gegevens, moeten de belangrijkste stappen van het protocol worden gevolgd. Onder deze zijn de juiste set-up van de eye tracker (bijvoorbeeld, garanderen van de goede kwaliteit van de beelden voor ogen en hoofd) en nauwkeurige kalibrering.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter