Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Härma en rymdsond till Mars med bakbenet lossning och delvis viktbärande hos råttor
 
Click here for the English version

Härma en rymdsond till Mars med bakbenet lossning och delvis viktbärande hos råttor

Article DOI: 10.3791/59327-v
April 4th, 2019

Chapters

Summary April 4th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Genom att använda en innovativ markbaserade analog modell, kan vi simulera ett rymduppdrag som bland annat en resa till (0 g) och en vistelse på Mars (0,38 g) hos råttor. Denna modell tillåter en längsgående bedömning av de fysiologiska förändringar som sker under de två hypo-gravitationella stadierna av uppdraget.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter