Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Kontinuerlig blodprøve i små dyr positron utslipp tomografi/beregnet tomografi muliggjør måling av arteriell input-funksjonen
 

Kontinuerlig blodprøve i små dyr positron utslipp tomografi/beregnet tomografi muliggjør måling av arteriell input-funksjonen

Article doi: 10.3791/59701
August 8th, 2019

Summary August 8th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her beskrives en protokoll for kontinuerlig blodprøve under PET/CT-avbildning av rotter for å måle arterie inngangs funksjonen (AIF). Catheterization, kalibrering og oppsett av systemet og dataanalyse av blod radioaktivitet er demonstrert. De genererte dataene gir inndataparametre for påfølgende bio-kinetisk modellering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter