Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Oral hälsobedömning av lekpersonal för äldre vuxna
 
Click here for the English version

Oral hälsobedömning av lekpersonal för äldre vuxna

Article DOI: 10.3791/60553-v
February 2nd, 2020

Chapters

Summary February 2nd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med detta protokoll är att göra det möjligt för icke-tandläkare att bedöma muntlig ahälsa status för forskning eller hälso-screening ändamål. Aspekter som bedöms är läppar, tunga, mjuka och hårda vävnader, naturliga och konstgjorda tänder, oral renhet, plack, sväljning och inverkan av munhälsa på livskvaliteten.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter