Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Yaşlı Yetişkinler için Lay Personel tarafından Ağız Sağlığı Değerlendirmesi
 
Click here for the English version

Yaşlı Yetişkinler için Lay Personel tarafından Ağız Sağlığı Değerlendirmesi

Article DOI: 10.3791/60553-v
February 2nd, 2020

Chapters

Summary February 2nd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu protokolün amacı, diş hekimi olmayan profesyonellerin ağız sağlığı durumunu araştırma veya sağlık taraması amacıyla değerlendirmelerine olanak sağlamaktır. Değerlendirilen hususlar arasında dudaklar, dil, yumuşak ve sert dokular, doğal ve yapay dişler, ağız temizliği, plak, yutma ve ağız sağlığının yaşam kalitesi üzerindeki etkisi sayılabilir.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter