Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Cerebral blodstrøm-basert hviletilstand funksjonell tilkobling av den menneskelige hjerne ved hjelp av optisk diffus korrelasjon spektroskopi
 
Click here for the English version

Cerebral blodstrøm-basert hviletilstand funksjonell tilkobling av den menneskelige hjerne ved hjelp av optisk diffus korrelasjon spektroskopi

Article DOI: 10.3791/60765
May 27th, 2020

Chapters

Summary May 27th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen demonstrerer hvordan man måler hviletilstandfunksjonell tilkobling i den menneskelige prefrontale cortex ved hjelp av et skreddersydd diffust korrelasjonspektroskopiinstrument. Rapporten diskuterer også praktiske aspekter ved eksperimentet samt detaljerte trinn for å analysere dataene.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter