Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Post-Movie Subliminal Measurement (PMSM), for å undersøke implisitt sosial bias
 
Click here for the English version

Post-Movie Subliminal Measurement (PMSM), for å undersøke implisitt sosial bias

Article doi: 10.3791/60817
February 29th, 2020

Summary February 29th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver bruken av filmer for å undersøke hjernemekanismer som ligger til grunn for implisitte sosiale skjevheter under funksjonell magnetisk resonansavbildning. Når ansiktet til en hovedperson presenteres etter en film subliminally, fremkaller det en implisitt respons basert på kunnskap om hovedpersonen som ble oppnådd under filmen.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter