Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

I Vivo Billeddannelse af transduktionseffektivitet ved hjertemålretning af peptid
 

I Vivo Billeddannelse af transduktionseffektivitet ved hjertemålretning af peptid

Article doi: 10.3791/60895
June 11th, 2020

Summary June 11th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver protokoller til vurdering af graden af transduktion ved celle-gennemtrængende peptider udnytte ex vivo billeddannelse systemer efterfulgt af paraffin indlejring,sektion, og konfokal fluorescerende mikroskopi ved hjælp af hjerte-målretning peptid som et eksempel. I vores protokol kan et enkelt dyr bruges til at erhverve begge typer billeddiagnostisk vurdering af de samme organer og derved halvere antallet af dyr, der er nødvendige til undersøgelser.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter