Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

In Vivo Imaging av transduktionseffektivitet hos hjärtinriktning peptid
 

In Vivo Imaging av transduktionseffektivitet hos hjärtinriktning peptid

Article doi: 10.3791/60895
June 11th, 2020

Summary June 11th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver protokoll för att bedöma graden av transduktion av cell-penetrerande peptid använder ex vivo bildsystem följt av paraffin inbäddning, snittning och confocal fluorescerande mikroskopi med hjärt inriktning peptid som exempel. I vårt protokoll kan ett enda djur användas för att förvärva båda typerna av bildframställning bedömning av samma organ, vilket minskar antalet djur som behövs för studier med hälften.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter