Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Free Access.

Preklinisk läkemedelstestning i skalbar 3D-konstruerad muskelvävnad
 
Click here for the English version

Preklinisk läkemedelstestning i skalbar 3D-konstruerad muskelvävnad

Article DOI: 10.3791/64399-v 08:07 min April 7th, 2023
April 7th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll tillhandahåller metoder för att generera 3D-konstruerade hjärt- och skelettmuskelvävnader och beskriver deras användning i prekliniska läkemedelsscreeningsmetoder. De beskrivna metoderna använder ett magnetiskt avkänningssystem för att underlätta samtidig bedömning av 24 vävnader parallellt.

Tags

Bioteknik nummer 194
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter