Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Utforske livshistorievalg
 
Click here for the English version

Utforske livshistorievalg: Bruke temperatur og substrattype som samvirkende faktorer for blåsefluelarver og kvinnelige preferanser

Article DOI: 10.3791/65835-v 12:14 min November 17th, 2023
November 17th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her er to protokoller for vurdering av matkilde og oviposisjonspreferanser hos larver og hunner av blåfluer detaljert. Disse består av fire valg med to samvirkende faktorer: substrattype og temperatur. Analysene gjør det mulig å bestemme larvenes matkildepreferanse og oviposisjonspreferansen for hunnene.

Tags

Denne måneden i JoVE utgave 201
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter