Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Utforska livshistorieval
 
Click here for the English version

Utforska livshistorieval: Att använda temperatur och substrattyp som samverkande faktorer för blåsfluglarver och honpreferenser

Article DOI: 10.3791/65835-v 12:14 min November 17th, 2023
November 17th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskrivs två protokoll för att bedöma födokälla och äggläggningspreferenser hos larver och honor av blåsflugor. Dessa består av fyra val med två samverkande faktorer: substrattyp och temperatur. Analyserna gör det möjligt att bestämma larvernas födokälla och honornas preferens för äggläggningsstället.

Tags

Denna månad i JoVE nummer 201
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter