Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Det nuvarande protokollet beskriver en klonbar elektronmikroskopimärkningsteknik för detektering av metallotioneintaggade proteiner i celler med hjälp av en ny autonukleationssuppressionsmekanismbaserad guldnanopartikelsyntesteknik.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter