Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Här presenterar vi ett protokoll för ett automatiserat cellodlingssystem. Detta automatiserade odlingssystem minskar arbetskraften och gynnar användarna, inklusive forskare som inte är bekanta med att hantera inducerade pluripotenta stamceller (iPS), från underhåll av iPS-celler till differentiering till olika typer av celler.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter