Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Denne protokollen presenterer en omfattende og effektiv metode for å produsere nyreorganoider fra induserte pluripotente stamceller (iPSCs) ved bruk av suspensjonskulturbetingelser. Hovedvekten av denne studien ligger i bestemmelsen av den opprinnelige celletettheten og WNT-agonistkonsentrasjonen, og derved til fordel for forskere som er interessert i nyreorganoidforskning.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter