Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

8.4: Enerji Serbest Bırakan Glikoliz Adımları

İÇİNDEKİLER
JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Education
Energy-releasing Steps of Glycolysis
 
TRANSKRİPT

8.4: Enerji Serbest Bırakan Glikoliz Adımları

Glikolizin ilk fazı glikozu gliseraldehit 3-fosfata (G3P) dönüştürmek için enerji tüketirken, ikinci faz enerji üretir. Enerji, G3P’yi piruvata dönüştüren bir dizi reaksiyon üzerinde serbest bırakılır. Enerji salan faz—adımlar 6-10 glikoliz & mdash; iki kezde, iki 3-karbon şekerlerin her biri için bir kez 1-5 adımları sırasında.

İlk enerji serbest bırakma adımı-genel olarak glikolizin 6. adımı olarak kabul edilir-iki eşzamanlı olaydan oluşur: G3P’nin oksidasyonu ve fosforilasyonu. elektron taşıyıcısı NAD+, G3P'DEN bir hidrojeni çıkarır, 3 karbonlu şekeri oksitler ve NADH ve H+ oluşturmak için NAD+ ' yi dönüştürür (azaltır). Serbest bırakılan enerji, G3P’yi fosforile etmek ve 1,3-bifosfogliserat haline getirmek için kullanılır.

Bir sonraki adımda, 1,3-bifosfogliserat, bir fosfat grubu bağışlayarak ADP’yi ATP’ye dönüştürür, böylece 3-fosfogliserat olur. 3-fosfogliserat daha sonra bir izomer, 2-fosfogliserat haline dönüştürülür.

Daha sonra, 2-fosfogliserat bir su molekülünü kaybeder ve kararsız molekül 2-fosfoenolpiruvat veya PEP haline gelir. PEP, fosfat grubunu ADP’ye kolayca kaybeder, ikinci bir ATP molekülüne dönüştürür ve süreçte piruvat haline gelir.

Enerji salma fazı, dönüştürülen şeker başına iki ATP molekülü ve bir NADH molekülü salgılar. Çünkü iki kez oluşur-glikolizin enerji gerektiren fazında üretilen her 3 karbonlu şeker için-dört ATP molekülü ve iki NADH molekülü serbest bırakılır. Böylece, her bir glikoz molekülü için, glikoliz, iki ATP molekülünün (4, enerji gerektiren Faz sırasında kullanılan eksi 2) ve iki NADH molekülünün net bir üretimi ile sonuçlanır.

Glikoliz, bir 6-karbon glikoz molekülünden iki 3-karbon piruvat molekülü üretir. Oksijen varlığında, piruvat, birçok ATP molekülünü serbest bırakarak Krebs döngüsünde karbondioksite ayrılabilir. NADH, NAD+ ' a dönüştürülebileceği ve daha fazla glikoliz için kullanılabileceği hücrede birikir.

Tags

Glycolysis Energy-releasing Steps Glyceraldehyde 3-phosphate G3P Oxidized Glyceraldehyde Phosphate Dehydrogenase Phosphate Group 1,3-bisphosphoglycerate High Energy Electrons Protons Carrier NAD Plus NADH Hydrogen Ions Phosphoglycerate Kinase ATP 3-phosphoglycerate Phosphoglycerate Mutase Isomer 2-phosphoglycerate Enolase Water Molecule Phosphoenolypyruvate PEP Pyruvate Kinase Net Total Of ATP Pyruvate Molecule Oxygen Present Electron Transport Chain

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter