Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

14.3: Transkripsiyon Faktörleri
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Transcription Factors
 
TRANSKRİPT

14.3: Transkripsiyon Faktörleri

Dokuya özgü kopyalama faktörleri, memelilerde çeşitli hücresel işlevlere katkıda bulunur. Örneğin, hemoglobinin önemli bir bileşeni olan beta globin geni, vücudun tüm hücrelerinde mevcuttur. Bununla birlikte, beta globin geninin promoter sekanslarına bağlanabilen transkripsiyon faktörleri gibi sadece bu hücrelerde eksprese edildiğinden, sadece kırmızı kan hücrelerinde eksprese edilir. Dokuya özgü transkripsiyon faktörleri ayrıca, bu faktörlerdeki mutasyonların, tüm organizmayı etkilemeden yalnızca belirli dokuların veya vücut parçalarının işlevini bozabilmesini sağlar.

Kombinatoryal kontrol uygulayan ökaryotlarda transkripsiyon faktörleri tarafından ek bir karmaşıklık katmanı eklenir. Bu, birkaç transkripsiyon faktörü tarafından sağlanan girdinin, tek bir genin ekspresyonunu eşzamanlı olarak düzenlediği anlamına gelir. Çeşitli transkripsiyonel aktivatörlerin ve baskılayıcıların kombinasyonu, bir genin farklı şekilde düzenlenmesini ve ek genlere ihtiyaç duymadan çeşitli çevresel değişikliklere adapte olmasını sağlar.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter