Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Gibberella zeae Ascospore Produktion och insamling för microarray experiment.
 
Click here for the English version

Gibberella zeae Ascospore Produktion och insamling för microarray experiment.

Article DOI: 10.3791/115
November 30th, 2006

Summary November 30th, 2006

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

För att studera utvecklingsprocesser av ascospores i Gibberella zeae, ett förfarande för insamling under sterila förhållanden är filmad för att generera den högsta nivån av information för protokoll beskrivning. Detta bör underlätta reproducerbarhet av experimentet, en avgörande aspekt när den är full genomet uttryck profilen tester genomförs.

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter