Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En video demonstration av bevarade Lotsning av Scent Tracking men Nedsatt Dead Reckoning Efter Fimbria-fornix Skador i Rat
 
Click here for the English version

En video demonstration av bevarade Lotsning av Scent Tracking men Nedsatt Dead Reckoning Efter Fimbria-fornix Skador i Rat

Article DOI: 10.3791/1193
April 24th, 2009

Chapters

Summary April 24th, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I ett pilotprojekt doft spårning uppgift, förmåga råttorna att återgå till en fristad med mat med hjälp av Visual en doft spår eller med hjälp av död räkning i infrarött ljus visar den integrerade rekord av tidigare rörelser, att hippocampus är nödvändigt för död räkning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter