Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Imaging in-stent restenos
 
Click here for the English version

Imaging in-stent restenos: en billig, pålitlig och snabb preklinisk modell

Article doi: 10.3791/1346
September 14th, 2009

Summary September 14th, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna video visar hur man använder en preklinisk billig och tillförlitlig modell för att studera pathobiological och patofysiologiska processer i in-stent restenos utveckling. Längsgående in vivo-övervakning med oktober (optisk koherens tomografi) och analys av oktober bilderna är också visat.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter