Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Zebra balığı Maksiller Bärbel Çalışma Yöntemleri
 
Click here for the English version

Zebra balığı Maksiller Bärbel Çalışma Yöntemleri

Article DOI: 10.3791/1558
November 23rd, 2009

Chapters

Summary November 23rd, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Zebrafish maksiller Bärbel ektodermal, mezodermal ve nöral krest türevleri içeren bir kabukla duyu organ. Önemlisi, yetişkin Bärbel proksimal amputasyon sonra yeniden oluşturabilirsiniz. Bu video maksiller Bärbel gelişimi tanıtır ve Bärbel örneklerin toplanması, gömme ve alt görüntüleme ile takip rejenerasyon ikna etmek için bir cerrahi protokolü göstermektedir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter