Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Tersinir biyotinilasyon Plazma Membran Protein endositik Oranları Ölçüm
 
Click here for the English version

Tersinir biyotinilasyon Plazma Membran Protein endositik Oranları Ölçüm

Article DOI: 10.3791/1669
December 23rd, 2009

Chapters

Summary December 23rd, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Düzenlenmiş endositoz, hücre zarı proteinleri çoğunluğu yüzey ekspresyon düzeyleri yönetir. Burada, dopamin taşıyıcısı (DAT), polytopic membran proteini endositik hızını ölçmek için indirgenebilir, Membran geçirgenliği olmayan biyotinilasyon reaktifleri kullanmaktadır. Bu yöntem çoğu plazma membran proteinlerinin endositik oranını ölçmek için basit bir yaklaşımdır kolaylaştırır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter