Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Mänsklig rädsla Conditioning genomföras i full Immersion 3-dimensionell Virtual Reality
 

Mänsklig rädsla Conditioning genomföras i full Immersion 3-dimensionell Virtual Reality

Article doi: 10.3791/1993
August 9th, 2010 Usage Statistics

Summary August 9th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Klassisk skräck luftkonditionering paradigmet var anpassad för mänskliga deltagare i en helt omslutande virtuell verklighet inställning. Med hjälp av en diskriminering paradigm, betingad rädsla, cue och sammanhang minne lagring och utplåning mättes med hud konduktans svar på dynamiska virtuella ormar och spindlar (den betingade stimuli) i två olika virtuella sammanhang.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter