Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Intraoperativ Behavioral Uppgifter i Vakna Människan genomgår en genomgripande Kirurgi Brain Stimulation
 
Click here for the English version

Intraoperativ Behavioral Uppgifter i Vakna Människan genomgår en genomgripande Kirurgi Brain Stimulation

Article doi: 10.3791/2156
January 6th, 2011

Summary January 6th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Deep Brain Stimulation kirurgi erbjuder en unik möjlighet att granska informationen kodning i vaken mänskliga hjärnan. Denna artikel kommer att beskriva intraoperativ metoder som används för att utföra kognitiva och beteendemässiga uppgifter samtidigt förvärva fysiologiska data såsom EMG, single-unit nervaktivitet och / eller lokala potentialer fältet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter