Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Genetik Dernekleri Fonksiyonel Dayanak Test bir Allel özel Gen İfadesi Testi
 
Click here for the English version

Genetik Dernekleri Fonksiyonel Dayanak Test bir Allel özel Gen İfadesi Testi

Article DOI: 10.3791/2279
November 3rd, 2010

Chapters

Summary November 3rd, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Genetik dernekler genellikle işlevsel bir düzeyde açıklanamayan kalır. Bu yöntem, analiz ederek transkripsiyonu SNP için heterozigot hücrelere gen ekspresyonu fenotipi ile ilişkili genetik belirteçlerin etkisini değerlendirmek amaçlamaktadır. Teknoloji allel spesifik astar uzatma ürünleri ölçmek için MALDI-TOF kütle spektrometresi doğru ölçüm sağlar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter