Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Principer för Gnagare Kirurgi för Ny Surgeon
 
Click here for the English version

Principer för Gnagare Kirurgi för Ny Surgeon

Article DOI: 10.3791/2586-v 10:29 min January 6th, 2011
January 6th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Innan operationen bör en ny kirurg har utbildning i grundläggande kirurgiska tekniker och begrepp. Denna artikel kommer att presentera grundläggande kirurgiska överväganden med betoning på gnagare.

Tags

Basic protokoll Kirurgi aseptisk teknik gnagare utbildning råtta mus,
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter