Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Modifierad jäst-Two-Hybrid System för att identifiera proteiner Interagera med Growth Factor Progranulin
 
Click here for the English version

Modifierad jäst-Two-Hybrid System för att identifiera proteiner Interagera med Growth Factor Progranulin

Article DOI: 10.3791/3562 07:57 min
January 17th, 2012

Chapters

Summary January 17th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi har ändrat den konventionella jäst två-hybrid screening, ett effektivt genetiska verktyg för att identifiera protein interaktion. Denna ändring förkortar markant processen, minskar arbetsbördan, och viktigast, minskar antalet falska positiva. Dessutom är denna metod reproducerbar och tillförlitlig.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter