Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.

Undersöka egenskaperna hos episodiskt minne med hjälp av Event-related potentials hos patienter med Alzheimers sjukdom
 
Click here for the English version

Undersöka egenskaperna hos episodiskt minne med hjälp av Event-related potentials hos patienter med Alzheimers sjukdom

Article DOI: 10.3791/2715 11:01 min August 30th, 2011
August 30th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den metod för insamling av hög densitet event-relaterade potentiella uppgifter medan patienter med Alzheimers sjukdom utföra en uppgift erkännande minne är över. Detta protokoll kommer att innehålla ämnet beredning, kvalitetssäkring, datainsamling och dataanalys.

Tags

Medicin erkännande minne episodiskt minne event-relaterade potentialer dubbla process Alzheimers sjukdom amnestic mild kognitiv svikt
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter