Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Kemik Rejenerasyon için İnsan perivasküler Kök Hücre kullanın
 
Click here for the English version

Kemik Rejenerasyon için İnsan perivasküler Kök Hücre kullanın

Article doi: 10.3791/2952
May 25th, 2012

Summary May 25th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

İnsan perivasküler kök hücreler (PSC'ler) mezenkimal kök hücreler (MKH) benzer iskelet doku yenilenmesine yönelik yeni bir kök hücre sınıfı vardır. PSC'ler standart bir yağ emme prosedürleri sırasında temin adipoz dokusu FACS (floresans aktive hücre ayırma) yoluyla izole edilebilir, ardından kemik oluşumunu sağlamak için bir osteoendüktif iskelesi ile kombine

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter