Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Isolering och karakterisering av RNA-Innehållande Exosomes
 
Click here for the English version

Isolering och karakterisering av RNA-Innehållande Exosomes

Article DOI: 10.3791/3037 09:44 min
January 9th, 2012

Chapters

Summary January 9th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta papper visar metoder för isolering, rening och detektion av exosomes, samt tekniker för analys av deras molekylära innehåll. Dessa metoder är anpassningsbara för exosome isolerade från både media cellkultur och biologiska vätskor och kan bortom analys av molekylära innehåll också vara användbart i funktionella studier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter