Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Yanal Akışkan Perküsyon
 
Click here for the English version

Yanal Akışkan Perküsyon: Travmatik Beyin Hasarı Farelerde Modeli

Article DOI: 10.3791/3063
August 22nd, 2011

Chapters

Summary August 22nd, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Yanal sıvı perküsyon (LFP), farelerde travmatik beyin hasarı oluşturulmuş bir model olduğunu göstermiştir. LFP hayvan modellerinde üç ana kriterleri yerine getirir: geçerliliği, güvenilirliği ve klinik önemi. Cerrahi kraniotomi oluşan prosedür, hub tespit, fokal ve diffüz yaralanma ile sonuçlanan yaralanma indüksiyonu ile takip açıklanmıştır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter