Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Frysförvaring av musembryon av etylenglykol-Based Vitrification
 
Click here for the English version

Frysförvaring av musembryon av etylenglykol-Based Vitrification

Article DOI: 10.3791/3155
November 18th, 2011

Chapters

Summary November 18th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En etylenglykol-baserad förglasning metod för musembryon beskrivs. Det är fördelaktigt att andra metoder i sin enkelhet och låga embryonala toxicitet, och därför kan brett tillämpbar för många stammar av möss, inklusive inavlade och genmodifierade möss.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter