Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Trans-inner Cell Mass injektion av embryonala stamceller leder till högre chimärism
 
Click here for the English version

Trans-inner Cell Mass injektion av embryonala stamceller leder till högre chimärism

Article DOI: 10.3791/56955-v 05:53 min May 29th, 2018
May 29th, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att öka chimera produktionen utan användning av ny utrustning. En enkel orientering förändring av embryot injektionsvätska kan öka antalet embryon produceras, och eventuellt minska tidslinjen till könsceller överföring.

Tags

Biologi fråga 135 chimär inre cellmassan ICM embryonala stamceller ES Cell Blastocyst slå ut embryo transgena
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter