Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

MPI CyberMotion Simulator
 
Click here for the English version

MPI CyberMotion Simulator: Genomförande av en roman Motion Simulator för att undersöka multisensorisk Path Integration i tre dimensioner

Article doi: 10.3791/3436
May 10th, 2012

Summary May 10th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett effektivt sätt att få insikt i hur människor navigerar sig i tre dimensioner beskrivs. Metoden utnyttjar en rörelse simulator kan förflytta observatörer på sätt ouppnåeliga av traditionella simulatorer. Resultaten bekräftar att rörelse i horisontalplanet underskattas, medan vertikal rörelse överskattas.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter