Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

MPI CyberMotion Simulator
 
Click here for the English version

MPI CyberMotion Simulator: Gjennomføring av en roman Motion Simulator til Undersøke multisensorisk Sti Integrering i tre dimensjoner

Article doi: 10.3791/3436
May 10th, 2012

Summary May 10th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En effektiv måte å få innsikt i hvordan mennesker navigerer seg i tre dimensjoner er beskrevet. Metoden utnytter en bevegelse simulator kan bevege observatører på måter uoppnåelig med tradisjonelle simulatorer. Resultatene bekrefter at bevegelse i horisontalplanet er undervurdert, mens vertikale bevegelsen er overvurdert.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter