Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Karakterisering av molekylära mekanismer
 
Click here for the English version

Karakterisering av molekylära mekanismer

Article doi: 10.3791/4016
November 28th, 2012

Summary November 28th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Katarakt är den vanligaste orsaken till blindhet i världen. Ultraviolett solstrålning (UVR) är den viktigaste riskfaktorn för grå starr utveckling. En djurmodell för långt UVR-B-inducerad katarakt utvecklades. I den här artikeln beskriver vi metoder för undersökning av grå starr: exponering för UVR, kvantitativ RT-PCR och immunohistokemi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter