Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

DNA-vektor-baserad RNA-interferens för att studera genfunktion i Cancer
 

DNA-vektor-baserad RNA-interferens för att studera genfunktion i Cancer

Article doi: 10.3791/4129
June 4th, 2012

Summary June 4th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

RNA-interferens (RNAi) har många fördelar jämfört med gen knockout och har i stort sett användas som ett verktyg i gen funktionella studier. Uppfinningen av DNA-vektor-baserad RNAi teknik har gjort långsiktiga och inducerbara gen knockdown möjligt och ökade också möjligheterna att geners uttryck

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter